Plavei kiest voor beperkte huurverhoging

Publicatiedatum: 11-05-2017

Dit jaar kiest Plavei net als in 2016 voor een beperkte huurverhoging. Huurders van Plavei ontvangen dit jaar per 1 juli een maximale huurverhoging van 0,3%. De lage huurstijging is een bewuste keuze. De huren zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Dat werd onder andere veroorzaakt door de wettelijke verhuurdersheffing, die corporaties moeten afdragen aan het Rijk. Met als gevolg dat steeds meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de huurders met midden- en wat hogere inkomens die in sociale huurwoningen wonen, worden om die reden ontzien en krijgen maximaal 0,3% huurverhoging. De corporatie maakt geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Plavei nam meerdere maatregelen om huren betaalbaar te houden. De huren van vrijkomende woningen werden aangepast, zodat er meer betaalbare sociale huurwoningen bijkwamen.

Een beperkte huurverhoging van maximaal 0,3%
Het percentage huurverhoging is gelijk aan het inflatiecijfer over 2016 en daarmee lager dan de verhoging die wettelijk is toegestaan (2,8%). Dit jaar is er dus geen sprake van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit huurverhogingsvoorstel kwam in overleg met de huurdersverenigingen tot stand en maakte deel uit van de prestatieafspraken die we met hen en de gemeenten sloten. De helft van de huurders heeft zelfs geen huurverhoging gekregen. Dit komt doordat Plavei rekening houdt met de huurtoeslaggrens en daarnaast de huur niet boven een vastgestelde streefhuur laat stijgen. 

Verdubbeling aanbod betaalbare huurwoningen
Sinds 1 januari is het zo dat corporaties woningzoekenden een passende sociale huurwoning moeten bieden. Dit betekent dat de huurprijs van een sociale huurwoning moet passen bij het inkomen van de nieuwe huurder. Om ervoor te zorgen dat er ook voldoende woningen waren, heeft Plavei haar huurbeleid aangepast en de huren van een groot aantal woningen verlaagd. Wanneer een woning vrijkomt, wordt deze aangepast. Het aanbod betaalbare woningen (huurprijs € 409,92 ≤ € 586,68) in 2016 is hierdoor bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.

Plavei kan en wil huren beperkt verhogen
Plavei vindt dat huren betaalbaar moet blijven, maar dat dit wel op een verantwoorde manier moet gebeuren. Zij heeft de afgelopen jaren een financieel solide beleid gevoerd en dit heeft als resultaat dat ze er nu voor kiest om een beperkte huurverhoging door te voeren. Jaarlijks bekijken we welke financiële ruimte er is om een beperkte huurverhoging door te voeren.

Beperking van woonlasten door duurzaamheidsmaatregelen
Ook op andere manieren investeert Plavei in betaalbaar wonen. De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in het verduurzamen van onze woningen. Dit doen we door bestaande woningen tevervangen door energiezuinige nieuwbouwwoningen en door energiebesparende maatregelen toe te passen bij bestaande woningen. In 2020 willen we geen woningen meer hebben met een E- F- of G-label.

Lees meer over het onderwerp huurverhoging.

Deel deze pagina

Zoekt u iets anders?

Wat zoekt u?