Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra C02-reductie

Publicatiedatum: 15-02-2019

100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders

Betaalbaar en duurzaam wonen, dat is wat de woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens de persconferentie in Den Haag bepleiten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Ook woningcorporaties Vryleve, Baston Wonen en Plavei waren vertegenwoordigd om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan.

Sneller, meer investeren

Het kabinet heft sinds 2013 belasting – bekend als de verhuurdersheffing – aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En hiermee de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijk 25% C02-reductie in 2020 te halen.

Corporaties Vryleve, Baston Wonen en Plavei betalen in 2019 en 2020 samen ongeveer 13,5 miljoen aan verhuurdersheffing aan het Rijk. Met de heffingen kunnen de 3 corporaties samen bijvoorbeeld 25 woningen volledig energieneutraal maken én 1000 labelstappen realiseren en 1300 woningen voorzien van zonnepanelen. Daarmee zorgen we goed voor de aarde en voor de portemonnee van onze huurders.

Arjan ter Bogt, directeur-bestuurder van Plavei zegt: ‘’Samen met collega-corporaties Vryleve en Baston Wonen willen we dat de verhuurdersheffing van tafel gaat en het geld dat hiermee gemoeid is voor de volle 100% in het verduurzamen van onze lokale woningvoorraad steken. Mocht er geen extra financiële ruimte ontstaan voor de corporaties dan gaan wij uiteindelijk ons doel om in 2050 energieneutraal te zijn niet halen. Maar veel belangrijker: zo steken wij het geld dat door de huurders is opgebracht in het beperken van de woonlasten van onze huurders omdat de energierekening lager wordt. En dat is een win-win situatie voor hen en het klimaat. En kan dit een geweldig vliegwiel zijn voor de verduurzamingsopgave waar we allemaal mee te maken hebben.’’

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Gemeenten en huurders steunen de actie

Huurderbelangenvereniging de Schakel, Huurdersvereniging Bergh en huurdersvereniging Baston Wonen zijn ook blij met de actie van de corporaties, die hiermee laten zien dat ze echt voor de huurder staan. De gemeenten Montferland en Zevenaar onderstrepen in hun collegeprogramma’s ook  het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

Wethouder Oscar van Leeuwen van de gemeente Montferland zegt: ‘’Tijdens de bijeenkomsten die we organiseren over het thema grootschalige opwek van duurzame energie wordt vaak aangegeven dat er nog veel potentie is voor zonnepanelen op daken. Plavei kan ons hierbij enorm helpen en daarmee een inspirerende aanjager zijn op dit vlak. Hoe mooi zou het zijn als zij 5 miljoen extra kunnen investeren in het verduurzamen van woningen binnen onze gemeente.’’

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurdersheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee wordt de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Het grootste deel van deze groep mensen heeft een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden