We investeren fors in ons bezit

We moeten onze vastgoedportefeuille verjongen en passend maken voor de huurder van de toekomst. De komende jaren is voor sloop- en vervangende nieuwbouw, renovatie en verduurzaming € 6 miljoen per jaar gereserveerd. Dat is nodig. In een aantal buurten en wijken staan woningen die ouder zijn dan 55 jaar. We investeren de komende jaren dus fors in onze woningvoorraad, zodat deze klaar is voor de toekomst. Er is ‘werk aan de woning!

Plavei moet vooruit kijken

We kijken bij het maken van plannen naar de toekomst:

  • naar de gewenste woningaantallen,
  • de woningtypes en
  • de betaalbaarheid;

Waaraan is in de toekomst behoefte? Er zijn veel ontwikkelingen die daarop van invloed zijn, zoals krimp van het aantal huishoudens en vergrijzing. Maar ook keuzes en regels die gemaakt worden door de overheid en de politiek, zoals het beleid van de overheid om mensen steeds langer zelfstandig te laten wonen en de regels om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast kijkt Plavei bij de aanpak van buurten en wijken ook naar de leefomgeving en de woonkwaliteit.

Geen E- F- en G-labels meer

Onze grootste opgave ligt in de verduurzaming van de woningen. Aandacht voor de verduurzaming van onze woningen is noodzaak. Om aan onze eigen ambities en afspraken en wetgeving te voldoen, maken we de komende jaren hierin grote stappen. We willen namelijk in 2020 geen woningen meer in bezit hebben die een slechte energieprestatie leveren. Daar waar we gaan voor vernieuwing en dus nieuwbouw, bouwen we Nul-op-de-meterwoningen. Bij renovatie nemen we ook maatregelen die woningen een stuk energiezuiniger maken.

Geen renovatie, wel een beter label

Binnen ons bezit hebben we ook woningen waarbij renovatie nog niet aan de orde is de komende jaren, maar die wel een slecht energielabel hebben. Deze woningen pakken we ook aan. Het gaat in totaal om 542 huurwoningen.  De werkzaamheden voeren we uit zonder dat daar een extra huurverhoging voor de huurder tegenover staat. De besparing op de energierekening komt daarmee volledig ten goede aan de bewoners. De betreffende huurders krijgen een aantal maanden voordat hun woning aan de beurt is bericht. De eerste 182 woningen waar we mee aan de slag gaan liggen in Didam, Giesbeek en Angerlo. Deze worden komend najaar aangepakt. Plavei vraagt voor deze aanpak ook STEP-subsidie aan; STEP is een stimuleringsregeling van het ministerie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een huurwoning minimaal twee labelsprongen maken.

Afspraken over investeringen

Aedes, de koepelorganisatie van alle Nederlandse woningcorporaties, maakte met de minister van volkshuisvesting en de woonbond de afspraak dat de huizen van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Om deze doelstelling te kunnen halen zijn mogelijk zelfs meer investeringen nodig. Plavei maakt ook prestatieafspraken met gemeenten en huurdersverenigingen over de investeringen.

Betaalbaar en duurzaam wonen

Voor Plavei zijn een aantal zaken belangrijk als we kijken naar de toekomst: betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Betaalbaar wooncomfort voor onze huurders en een goed onderhouden, duurzaam woningbestand. Betaalbaarheid komt enerzijds tot uitdrukking in een acceptabele huurprijs en aan de andere kant in lage energiekosten. En door ons bezit te verduurzamen en energiezuinig maken belasten we het milieu en de aarde minder en helpen we klimaatverandering tegen te gaan.

Op een aantal locaties worden verouderde woningen vervangen voor energiezuinige nieuwbouw, lees meer >>

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden